Cena služeb

Úvodní konzultace

Úvodní konzultaci (do 30 min) poskytujeme zásadně zdarma. Chápeme, že pro většinu klientů je cena za poskytnutou službu nejdůležitějším faktorem pro rozhodnutí, zda využít služeb advokáta či nikoliv. Po tom, co nám přednesete svůj požadavek, sdělíme Vám náš názor na řešení Vaší situace a také předpokládanou výši odměny za námi poskytnutou službu. Pokud s navrženou cenou nebudete souhlasit, získáte aspoň kvalifikovaný názor na řešení Vašeho požadavku. Nicméně je nutno si uvědomit, že pokud se rozhodnete využít služeb osob, které k tomu nemají dostatečnou kvalifikaci (např. různé společnosti zabývající se oddlužením či rodinní známí bez právního vzdělání), tak toto poskytnutí právní služby „levně a rychle“ zpravidla nepřináší dosažení očekávaného výsledku, ale větší výdaje a starosti

0 Kč

Neváhejte nás kontaktovat

Úvodní konzultaci (do 30 min) poskytujeme zásadně zdarma. Zabýváme se občanským právem, prodejem a koupí nemovitostí, korporátním právem, rozhodřími řízeními, vymáháním pohledávek, insolvecemi, rodinným právem a pracovním právem.

Sepisování smluv a konzultace

Sepisy smluv a poskytování konzultací - např. kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitosti Vám podle její náročnosti sepíšeme již od 2.000,- Kč, návrh na vklad pro katastr nemovitostí za 500,- Kč.

od 2.000 Kč, návrh na vklad do katastru nemovitostí 500 Kč

Vymáhání pohledávek a zastupování v řízení

Vymáhání pohledávek a zastupování v řízení o přiznání peněžité částky – ceny se odvíjí od níže uvedeného § 7  vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, který naleznete například zde. Ceny zejména v případě vyšších pohledávek individuálně upravujeme

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby z tarifní hodnoty

1․ do 500 Kč

2. přes 500 Kč do 1 000 Kč

3. přes 1 000 Kč do 5 000 Kč

4. přes 5 000 Kč do 10 000 Kč

5. přes 10 000 Kč do 200 000 Kč

6. přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč

7. přes 10 000 000 Kč

300 Kč

500 Kč

1 000 Kč

1 500 Kč

1 500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 Kč,

9 100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč, o které hodnota převyšuje 200 000 Kč

48 300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100 000 Kč, o které hodnota převyšuje 10 000 000 Kč.

Bezplatné zastupování – sdělíme Vám, za jakých podmínek máte nárok na bezplatné zastupování u soudu či na zastupování za sníženou odměnu a pomůžeme se sepsáním příslušného návrhu na přiznání takového zastupování.


V případě, že Vám poskytneme zastoupení v řízení u soudu a v tomto řízení budete úspěšní, po zaplacení nákladů právního zastoupení ve sporu neúspěšnou protistranou Vám můžeme vrátit až 100 % odměny, kterou jste nám zaplatili.

© 2020 Mgr. Magda Hanáčková, advokátní kancelář, Uherské Hradiště

Email : magda.hanackova@hanackova.cz

Telefon: +420 605 163 076

Datová schránka: 2gahkzx

  • White Facebook Icon