top of page

Advokátní služby

Signing a Contract

Občanské právo

Občanský zákoník je základním předpisem civilního práva. Kromě dále uvedených smluv týkajících se nemovitostí, Vám nabízíme sepis i dalších typů smluv a doporučíme Vám vhodné smluvní ujednání týkající se smluvních pokut, náhrady škody či odstoupení od smlouvy, abychom předešli pozdějším nesrovnalostem mezi stranami smlouvy a sporům, jejichž náklady mohou několikanásobně převýšit náklady vynaložené na sepis kvalitní smlouvy.  

Buying a House

Prodej a koupě nemovitostí

Prodej a koupě nemovitostí: Vzhledem k předchozímu působení Mgr. Hanáčkové na pozici právníka katastrálního úřadu Vám kvalifikovaně sepíšeme smlouvu, kterou prodáte nebo koupíte nemovitost a zajistíme administrativu u příslušného katastrálního úřadu. Samozřejmostí je nabídka advokátní úschovy kupní ceny tak, aby si obě strany mohly být jisté tím, že dojde k vyplacení kupní ceny v souladu s kupní smlouvou a smlouvou o úschově.

Business Meeting

Korporátní právo

Potřebujete založit společnost s ručením omezeným? Změnit statutární orgány nebo sídlo? Nachystáme tyto a další změny ve Vaší společnosti, případně již nechtěnou společnost zlikvidujeme a zařídíme její výmaz z obchodního rejstříku. Úzce spolupracujeme s notářem a zajistíme bezproblémový sepis notářských zápisů.

Image by Christian Erfurt

Rozhodčí řízení

Udělali jste tu chybu, že jste podepsali smlouvu s rozhodčí doložkou? Došla Vám výzva od rozhodce či dokonce Vám již došel rozhodčí nález? Přesahuje částka přiznaná v rozhodčím nálezu mnohonásobně částku, kterou jste si půjčili? Byla na základě rozhodčího nálezu již nařízena exekuce či prodej Vaší nemovitosti? I rozhodčí nález je možné napadnout u soudu a bohatá judikatura soudů může právě tu Vaši rozhodčí doložku považovat za neplatnou. Společnosti využívající rozhodčí doložky, kterými jsou často poskytovatelé nebankovních půjček, jsou pak v průběhu soudního řízení často donuceny k vyjednávání o mimosoudním vypořádání, které pro Vás může být finančně velmi příznivé

Vymáhání pohledávek

Dluží Vám někdo peníze? Víte, že bez zaslání výzvy dlužníkovi před podáním žaloby nebudete mít nárok na náhradu nákladů řízení, tedy ani na náhradu soudního poplatku? My Vám takovou upomínku sepíšeme a zastoupíme Vás jak v řízení před soudem, tak i v exekučním řízení.

Rodinné právo

V případě, že se hodláte rozvést a jste schopni se s manželem dohodnout na vypořádání vztahů k dětem a na vypořádání majetku, zajistíme sepsání příslušných dohod a návrhů na soud tak, aby Váš rozvod proběhl hladce.

Job Interview

Pracovní právo

Sepis pracovních smluv, dohod a jiných dokumentů, poskytování konzultací týkajících se ukončování pracovního poměru.

Neváhejte nás kontaktovat

Úvodní konzultaci (do 30 min) poskytujeme zásadně zdarma. Zabýváme se občanským právem, prodejem a koupí nemovitostí, korporátním právem, rozhodřími řízeními, vymáháním pohledávek, insolvecemi, rodinným právem a pracovním právem.

Budeme Vás kontaktovat ihned, jakmile to bude možné

© 2020 Mgr. Magda Hanáčková, advokátní kancelář, Uherské Hradiště

Stojanova 1335, 686 01 Uherské Hradiště

Email : magda.hanackova@hanackova.cz

Telefon: +420 605 163 076

Datová schránka: 2gahkzx

  • White Facebook Icon
bottom of page